HÜRSEDA.NET

İmtiyaz Sahibi: Ahmet Korkmaz

Editörler:
Mehmet Fırat

E-posta: hur-seda@hotmail.com

Sitemiz sadece internet üzerinden yayın yapmaktadır.

Hür Olmak Allah'a İman Etmektir...