Uzlaşı Cenazesini Diriltme Çabaları

07 Nisan 2013 Pazar, 04:03

Obama’nın işgal edilmiş toprakları ziyaretinin en büyük hedeflerinden biri Amerika’nın bölgedeki değişim ve İslami uyanışa karşın gittikçe sıkışan Siyonist rejimi desteklediğini bildirmesi olduğunu ortaya koymaktadır.

Obama’nın ziyaretinden bir ay önce bazı basın organları ABD başkanı Obama’nın işgal edilmiş toprakları ziyaret edeceğini bildirdiler. Dört yıllık birinci başkanlık döneminde işgal topraklarını ziyaret etmeyen ve Siyonist rejimin yöneticileriyle görüşmeyen Obama’nın bu ziyareti büyük önem taşıyordu. ABD başkanının ikinci başkanlık döneminde işgal edilmiş toprakları ziyaretinin derununda taşıdığı önemli mesajlar vardı. Özellikle Obama’ya geçen dört yıllık başkanlık döneminde ciddi şekilde karşı çıkan Likud ile İsrail Evimiz partisi ile olan sorun ve sürtüşmeleri, Siyonist rejimin yöneticileri arasındaki sıkıntılara ve bununla birlikte Siyonist rejimle uzlaşmayı kabul eden Filistin tarafına mesajlar içeriyordu. Bu seferin başka kesimlere, özellikle İran’a da mesajları vardı.

Ortadoğu uzmanları Amerika’nın her şartta Siyonist rejimi himaye ettiğini bildirip şunları dile getirmektedirler: İşgal edilmiş toprakları ziyaret eden Obama, Siyonist rejimin yetkilileriyle sözlü sataşmalara girişse de ve aralarında kimi zaman görüş farklılıkları bulunsa da Amerika için Siyonist rejimin güvenliğini korumak öncelikler arasındadır. Amerika başkanının Siyonist rejimi ziyareti bu rejimle tecdid-i misak anlamı taşımaktadır. Bir nevi Amerika’nın Siyonist rejimin Filistin halkına karşı baskıcı ve işgalci politikalarını desteklemektir.

Siyonist rejimle uzlaşı isteyen Filistin akımı aynı zamanda ABD’nin de himayesindedir. Ancak şu anda ciddi şekilde zayıflamış durumdadır. Buna karşın direniş akımı sağlam ve güçlüdür. Bu akım bugüne kadar büyük kazanımlar elde etmeyi başarmıştır. Bu kazanımların ürünü, son zamanlarda Siyonist rejimin zindanlarında esir olan Filistinli esir İrfan Ceradat’ın şehid olduğu üçüncü intifadaya benzer kalkıştır. Bu gelişme Filistinlileri yeni ve büyük bir intifadanın sınırlarına kadar getirdi. Ayrıca bu intifada benzeri kalkış Filistin İslami direniş hareketinin güçlenmesine neden oldu ve Batı yakasında da ciddi bir nüfuz sağlamasına yol açtı.

İslami direnişin yapısı daha fazla güçlenmiş ve uzlaşmacıların durumu daha fazla zayıflamışsa da ABD ve Siyonist rejim uzlaşmacılara ciddi şekilde ihtiyaç duymaktadır. İşgal edilmiş toprakları ziyaret eden Obama, Filistin topraklarına gidip Filistin Özerk yönetim başkanı Mahmut Abbas’ı ziyaret etti. Gittikçe zayıflamakta olan uzlaşmacı akıma yardım edip güçlenmesini sağlamayı hedefliyordu. Ekonomik yardım sözü vererek uzlaşmacıların direniş akımı karşısındaki durumunu güçlendirmeye çalışmaktadır. Zaten uzlaşmacı kesim ABD siyaseti doğrultusunda varlığını sürdürmektedir.

Obama’nın işgal edilmiş toprakları ziyaretindeki mesajlarının hedeflerinden biri Ortadoğu barış görüşmelerinin yeniden ihya edilmesidir. Diğer bir ibareyle Obama çoktandır ölmüş uzlaşmanın cesedini diriltmeye çalışmaktadır.

Obama, bölgedeki gelişmeler ve gün geçtikçe artan İslami uyanıştan dolayı iyice sıkışan Siyonist rejime bu ziyaretiyle destek vermiş ve gönüllerini okşamıştır. Ortadoğu’da gelişen ABD ve Siyonist rejim düşmanlığı ve bunlarla birlikte her geçen gün güçlenen direniş hareketine karşın Obama, her zamanki gibi Siyonist rejimi yalnız bırakmayacaklarını ve her türlü desteği sağlayacaklarını bildirdi.

ABD, Siyonist rejim ve diğer emperyalist güçlerin bütün çabalarına rağmen büyük bir uyanışa tanık olan Ortadoğu, bütün engellemelere rağmen mesirinde harekete devam ediyor. Obama’nın ve Siyonist rejimin çabaları direnişi engelleme ya da zayıflatmaya güç yetirememektedir. Çünkü Filistin halkı zulümden kurtulmak ve topraklarını Siyonist rejimin işgalinden kurtarmak için direnişin dışında başka bir yolun bulunmadığını çok iyi bilmektedir.

Yazan: Mehdi Şekibai

Kaynak: Xebergozariye Pars

Çeviren: Ahmet Dağcı